doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 

BLOG - ADR nieco inaczej...

zmiany CLP - 8 ATP
June 16th, 2016 3:00 pm     A+ | a-
14 czerwca br. opublikowano kolejne zmiany do Rozporządzenia CLP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0918&from=PL
Mamy ósmą już poprawkę. Rozporządzenie ma około 100 stron, a główne zmiany dotyczą opisu zagrożeń działania żrącego na skórę. Swoje brzmienie zmieniło szereg zwrotów H i zwrotów P, które umieszcza się na etykiecie. Zmieniło się także przypisanie zwrotów P w róznych kategoriach zagrożeń np. dla materiałów wybuchowych. 

Rozporządzenie 2016/918 obowiązywać będzie od 1 lutego 2018 r.
Dla substancji i mieszanin wprowadzonych do obrotu przed tą datą, istnieje możliwość skorzystania z dość długiego okresu przejściowego i klasyfikowania, oznakowywania i pakowania wg starych zasad do dnia 1 lutego 2020 r. 
Substancje i mieszaniny wprowadzone do obrotu przed 1 lutego 2018 r. mogą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane już wg tego Rozporządzenia.


No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Reqiured fields
 
Older Post Home Newer Post
line