doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 
Anna Łuczak
 

Dokumenty

Ważnym elementem każdej dostawy towarów niebezpiecznych są dokumenty, które tej dostawie powinny towarzyszyć. Są to dokumenty transportowe np. CMR, DGD z informacjami o towarach niebezpiecznych, jak i Karta Charakterystyki, która powinna zawierać informacje na temat klasyfikacji chemicznej i transportowej produktu, jego magazynowania, możliwych reakcji niebezpiecznych czy postepowania w trakcie pożaru.
Możemy dla Państwa przygotować:
» procedury związane z wystawianiem dokumentów transportowych do transportu drogowego, morskiego czy lotniczego, w zależności od wykorzystywania lub nie, zwolnień z części przepisów transportowych (dokumentacja dla przewozów LQ i 1.1.3.6)
» Karty Charakterystyki dla substancji i mieszanin
» etykiety dla towarów niebezpiecznych uwzględniające oznakowanie CLP i transportowe i zależność tego oznakowania (stworzenie czytelniejszej, bardziej przejrzystej etykiety)
» arkusze danych o składnikach dla detergentów
Uwaga!!!!
Od dnia 1 czerwca 2015 r. nowe zasady klasyfikacji i oznakowania wg Rozporządzenia CLP, będą obowiązywać również dla mieszanin.
W Karcie Charakterystyki mieszaniny, dla której wymagana jest Karta Charakterystyki, należy wskazać klasyfikację produktu według kryteriów klasyfikacyjnych CLP » więcej...
Podstawowy dokument w transporcie ADR powinien zawierać:
a) numer UN poprzedzony literami „UN”
b) prawidłową nazwę przewozową
c) dla materiałów i przedmiotów klasy 1: kod klasyfikacyjny » więcej...
Karta Charakterystyki i etykieta
Nasza oferta obejmuje:
» przygotowanie Karty Charakterystyki dla substancji i / lub mieszaniny według aktualnie obowiązujących przepisów unijnych i krajowych dla różnych typów produktów np. detergenty, aerozole, e-papierosy » więcej...
Arkusz danych składników detergentowych
Dla grupy produktów, jakie stanowią detergenty, oprócz karty Charakterystyki i etykiety spełniającej wymagania CLP, dostawca takiego produktu powinien przygotować Arkusze danych składników – zgodne z Rozporządzeniem 684/2008. » więcej...

Ostatnie wpisy na BLOGu:

line