doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 

BLOG - ADR nieco inaczej...

szkolenia ADR – szkolenia stanowiskowe ADR
October 26th, 2015 2:01 pm     A+ | a-
„ucz się synu, bo inaczej zostaniesz politykiem…”  JLWiśniewski / LWiśniewski Toruń 1964

W ADR-ze uczymy się zawsze. Niezależnie od ilości które przewozimy, niezależnie od czynności jakie wykonujemy w świetle umowy ADR – szkolimy się! Uzupełniamy wiedzę wraz ze zmianami w przepisach, aby była ona aktualna. Szkolenia dla kierowców ADR, szkolenia doradców DGSA, szkolenia wszystkich innych osób zaangażowanych w czynności transportowe – to trzy bloki tematyczne, które postaram się opisać, a zacznę od tego ostatniego.
Uczenie dorosłych to trudne zajęcie i trzeba do niektórych prawidłowości się po prostu przyzwyczaić, na niektóre nie zwracać uwagi, i o ile dzieci mimo tego, że trudny słuchacz – pisałam o tym wcześniej – ale zainteresowany, o tyle dorośli….. Jakże często! pierwszym pytaniem przed rozpoczęciem szkolenia jest magiczne „kiedy skończymy?” Takie pytania zadają tylko i wyłącznie dorośli. Dlaczego….?
Kiedy rozpoczynałam pracę jako doradca DGSA, szkolenia stanowiskowe ADR, były dla mnie największym wyzwaniem. Co innego siedzieć sobie przy biurku i „doradzać”, a już zupełnie czym innym jest bezpośredni kontakt z grupą dorosłych słuchaczy. Z czasem jednak nabiera się szkoleniowej ogłady. I oczywiście podstawą jest przygotowanie merytoryczne doradcy DGSA. To oczywista oczywistość. Ale trzeba jeszcze grupę czymś zainteresować, zachęcić, pokazać, że ADR jest fajny :) Wymaga to systematycznej i najtrudniejszej pracy - pracy nad sobą.

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego ADR zgodnie z obowiązującymi przepisami nakłada:
1. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych  Art. 14 pkt. 1
„Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, … towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być  okresowo uzupełnianie w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.”
 
2. Umowa ADR dział 1.3 Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych 
„Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu, …, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób….”
 
Jak powinno być przeprowadzone szkolenie, z jakich części powinno się składać (ogólne, stanowiskowe, bezpieczeństwa) – te informacje określa Umowa ADR. Osobą przeprowadzającą szkolenie jest doradca DGSA, który przeprowadzenie szkoleń i nadzór nad nimi ma wpisane w swoje obowiązki (dział 1.8 Umowy ADR). Każdy doradca przeprowadza szkolenie wg własnego pomysłu, posiadanej wiedzy, doświadczenia i chęci. Ceny szkoleń  są bardzo zróżnicowane, uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i ilości osób którą należy przeszkolić. Cena szkolenia zależy także od charakteru i wykonywanych w przedsiębiorstwie czynności transportowych, a także od tego jak bardzo znany i lubiany jest prowadzący szkolenie, ale o tym chyba nie powinnam się za bardzo rozpisywać ;)

Najczęstsze wątpliwości z jakimi się spotykam przy szkoleniach ADR, wraz z ich wyjaśnieniami przedstawiam poniżej:
1. czy przewożąc towary niebezpieczne zgodnie z zasadami LQ muszę przeszkolić pracowników? – TAK ponieważ…..
Towary niebezpieczne przewożone na zasadach LQ – dział 3.4 Umowy ADR, nie podlegają żadnym przepisom ADR, z kilkoma wyjątkami. Jednym z wyjątków jest właśnie spełnianie wymagań działu 1.3  tj. działu dotyczącego szkoleń osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych [Umowa ADR 3.4 (a)]. Przepisy dotyczące szkolenia kierowców określone w dziale 8 tutaj nie obowiązują. Kierowca przewożący towary niebezpieczne na zasadach LQ (niezależnie od ilości tych towarów!) powinien więc przejść przynajmniej szkolenie wg działu 1.3 Umowy ADR. Również pozostali pracownicy dokonujący pakowania, ładowania, rozładunku, przygotowujący dokumentację powinni zostać przeszkoleni.
 
2. czy przewożąc towary niebezpieczne zgodnie z zasadami 1.1.3.6 („tysiąc punktów ADR”) muszę mieć jakieś szkolenie? – TAK ponieważ….
Podczas korzystania z tego wyłączenia jesteśmy zwolnieni ze stosowania niektórych wymagań ADR. Zwolnienia te są wylistowane w Umowie ADR w punkcie 1.1.3.6.2. Wśród wymienionych zwolnień nie mamy działu 1.3 , więc są obowiązkowe. Szkolimy się, nie jesteśmy zwolnieni. Wymieniony jest za to dział 8.2.3 jako wyjątek – więc szkolimy się wg 1.3, a kierowcy wożący towary jako poniżej „tysiąca punktów ADR” nie muszą posiadać zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy. Taka mała ADR-owa plątanina.
 
3. czy kierowcy posiadający zaświadczenie do przewozu towarów niebezpiecznych ADR, muszą zostać przeszkoleni wg działu 1.3? – NIE ponieważ…..
W niektórych przypadkach kierowcy przewożący towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR (w przypadku pojazdu wymagającego oznakowania tablicami pomarańczowymi). Kierowcy posiadający takie zaświadczenie ADR, nie podlegają szkoleniom określonym w dziale 1.3 tzw. szkoleniom stanowiskowym [Umowa ADR 8.2.3].
 
4. jakie osoby z przedsiębiorstwa powinny zostać przeszkolone, z jakich działów?
Organizując szkolenia stanowiskowe, obowiązkowo zapraszam osoby odpowiedzialne za: przygotowanie sztuk przesyłki  (pakowanie, oznakowanie), załadunek, rozładunek, mocowanie ładunków, transport. Bardzo ważny jest także udział osób z działu zakupów/zaopatrzenia, które odpowiedzialne są za np. zapewnienie opakowań certyfikowanych, a nie wiedzą nawet jak na opakowaniu oznaczamy certyfikację opakowania. Im więcej osób mających świadomość ADR-u w przedsiębiorstwie tym lepiej.

A na koniec autopromocja :) serdecznie zapraszam na szkolenia stanowiskowe organizowane przez DGSA.info! 
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Reqiured fields
 
Older Post Home Newer Post
line