doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 
Anna Łuczak
 

Dokumenty » Arkusz danych składników detergentowych

Dla grupy produktów, jakie stanowią detergenty, oprócz karty Charakterystyki i etykiety spełniającej wymagania CLP, dostawca takiego produktu powinien przygotować Arkusze danych składników – zgodne z Rozporządzeniem 684/2008.

Arkusz danych zawiera nazwę detergentu i producenta oraz, w porządku malejącym według wagi, wszystkie składniki. Wykaz składników jest podzielony na następujące zakresy procentowe (wagowo):
» 10 % lub więcej,
» 1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %,
» 0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %,
» mniej niż 0,1 %

Dla każdego składnika podaje się zwyczajową nazwę chemiczną lub nazwę wg IUPAC, i jeśli są dostępne, nazwę INCI, numer CAS oraz nazwę Farmakopei Europejskiej. Producenci powinni udostępnić na stronie internetowej arkusz danych składników dla detergentu przeznaczonego dla konsumentów z pominięciem zakresu wagowego oraz numeru CAS składnika. Dostęp do strony internetowej nie powinien podlegać żadnym ograniczeniom, a zawartość strony powinna być aktualizowana. Strona internetowa powinna zawierać link do strony internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej lub innej odpowiedniej strony internetowej, która zawiera tabelę korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS.
line