doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
  ADR REACH PRAWO INSTYTUCJE    
 
Anna Łuczak - doradztwo ADR
 

Doradztwo

Wprowadzenia do obrotu produktu chemicznego, a szczególnie klasyfikowanego jako stwarzającego zagrożenie – niebezpiecznego, jest procedurą dość skomplikowaną i wymaga znajomości wielu przepisów, zarówno unijnych jak i krajowych, a nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie w tym zakresie.
Mają na uwadze szczególnie towary niebezpieczne w transporcie, oferujemy Państwu doradztwo na wielu płaszczyznach już od momentu pomysłu i produkcji, poprzez klasyfikację chemiczną zgodnie z wymaganiami i kryteriami systemu CLP/GHS i REACH, klasyfikację transportową według zaleceń modelowych ONZ, pomoc w zleceniu właściwych i potrzebnych badań czy dobór i oznakowanie opakowań, przy uwzględnieniu możliwych zwolnień z niektórych wymagań.
Doradztwo ADR
Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR / DGSA nakłada na przedsiębiorstwo:
» Umowa ADR – dział 1.8
» Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych – Art. 15 » więcej...
Doradztwo REACH
Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), weszło w życie 1 czerwca 2007r. » więcej...

Ostatnie wpisy na BLOGu:

line