doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 
Szkolenia ADR Anna Łuczak
 

Szkolenia ADR

Niezależnie od przewożonych ilości towarów niebezpiecznych, Umowa ADR oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych nakładają na przedsiębiorcę obowiązek przeszkolenia wszystkich osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych. Będą to więc m.in. osoby wykonujące załadunek, rozładunek, pakowanie czy przygotowanie dokumentacji transportowej, zarówno w przedsiębiorstwach wykonujących te operacje z zachowaniem pełnego obowiązku stosowania wymagań ADR (na tzw. „pełnym ADR-ze”) czy takie, które wykorzystują możliwe wyłączenia przepisów (LQ czy 1.1.3.6.)

Posiadając świadectwo przeszkolenia doradcy ADR oraz wiedzę, doświadczenie i wykształcenie możemy zapewnić Państwu, że szkolenie przebiegać będzie na najwyższym poziomie. Podczas prowadzenia szkolenia stanowiskowego uwzględniamy ogólne wymagania podane w przepisach, ale również bierzemy pod uwagę specyfikę pracy danego przedsiębiorstwa oraz jego obowiązki wynikające z przepisów ADR.

Umowa ADR

„Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu,…, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Pracownicy, przed podjęciem swoich obowiązków, powinni zostać przeszkoleni…”

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

„Art. 14. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym,…, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełnianie w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.”

Współpracując z niezawodnymi i doświadczonymi Partnerami na rynku towarów niebezpiecznych, możemy Państwu zaoferować również szkolenia z zakresu:
»
szkolenia kierowców ADR – kurs podstawowy, dokształcający oraz kursy specjalistyczne przewóz w cysternach, przewóz materiałów klasy 1
»
zkolenia dla osób zaangażowanych w przeładunek materiałów niebezpiecznych z cystern drogowych i kolejowych - obsługa urządzeń NO; szkolenia TDT-UNO
»
szkolenia BHP (w tym praktyczne) przy pracy z materiałami niebezpiecznymi klasy 2 i 3 ADR

Ostatnie wpisy na BLOGu:

line