doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 
Anna Łuczak
 

Uwaga!!!!
Od dnia 1 czerwca 2015 r. nowe zasady klasyfikacji i oznakowania wg Rozporządzenia CLP, będą obowiązywać również dla mieszanin.

W Karcie Charakterystyki mieszaniny, dla której wymagana jest Karta Charakterystyki, należy wskazać klasyfikację produktu według kryteriów klasyfikacyjnych CLP, a sekcja 2.2 Karty Charakterystyki - Elementy oznakowania powinna zawierać piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności oraz inne wymagane przez Rozporządzenie CLP informacje.
Ze względu na to iż proces przeklasyfikowania i zmiany oznakowania jest dla dostawców czaso- i praco-chłonny, ustawodawca przewidział okresy przejściowe w zakresie przygotowania Karty Charakterystyki i oznakowania produktów niebezpiecznych. Ostateczną datą wprowadzenia zasad określonych w CLP dla wszystkich produktów jest czerwiec 2017 r.
Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co do możliwości wykorzystana okresów przejściowych w Państwa przedsiębiorstwie prosimy o kontakt. Po przeanalizowaniu Państwa sytuacji, z pewnością ustalimy jakie powinniście Państwo spełniać obowiązki.
line