doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 
Anna Łuczak
 

Dokumenty » Podstawowy dokument w transporcie ADR powinien zawierać:

a) numer UN poprzedzony literami „UN”
b) prawidłową nazwę przewozową
c) dla materiałów i przedmiotów klasy 1: kod klasyfikacyjny
dla materiałów promieniotwórczych klasy 7: numer klasy „7”
dla materiałów i przedmiotów pozostałych klas: numery wzorów nalepek
d) grupę pakowania, o ile została przypisana do danego materiału, która może być poprzedzona literami „PG” lub „GP”
e) liczbę i określenie sztuk przesyłki, o ile występują; kod opakowania np. 4G może być użyty jedynie jako uzupełnienie określenia sztuki przesyłki np. jedna skrzynia (4G)
f) całkowitą ilość każdego z towarów niebezpiecznych mającego odrębny numer UN, odrębną prawidłową nazwę przewozową lub, o ile została przypisana, odrębną grupę pakowania (odpowiednio jako objętość, masę brutto lub masę netto)
g) nazwę i adres nadawcy
h) nazwę i adres odbiorcy (odbiorców)
i) zapis wymagany na podstawie umowy specjalnej – jeśli jest
j) kod ograniczeń przewozu przez tunele

Przykładowe opis towarów niebezpiecznych, uwzględniające kolejność podawania informacji:

UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I, (C/D)”
UN 1993 ODPAD MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (toluen i alkohol etylowy), 3, PG II, (D/E)

Uwaga!!!! Każdorazowo podczas przygotowania dokumentu przewozowego należy uwzględnić wszystkie przepisy działu 5.4 Umowy ADR – Dokumentacja, gdzie zawarte są szczegółowe informacje, jakie należy umieścić w dokumencie, dla danej grupy towarów.
line