doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 
ireast
ireast
 

Współpraca - IReast

Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o. (IReast Sp. z o.o.) to firma kontrolna składająca się z Jednostki Inspekcyjnej oraz Laboratorium Badawczego.
Dla zwiększenia wiarygodności i konkurencyjności świadczonych usług Spółka wdrożyła oraz skutecznie utrzymuje zintegrowany System Zarządzania oparty o normy:
1) PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Laboratorium Badawczym (LB),
2) PN-EN ISO/IEC 17020:2006 w Jednostce Inspekcyjnej (JI).

Jednostka Inspekcyjna Ireast Sp. z o.o. posiada kompetencje do ilościowo-jakościowej kontroli takich towarów jak: propan, butan, propylen oraz ich mieszaniny handlowe, paliwa ciekłe oraz inne produkty naftowe: oleje, gacze, parafiny. Ponadto wykonuje kontrole drewna, zbóż, węgla itp.

Laboratorium Badawcze Ireast Sp. z o.o. specjalizuje się głównie w badaniach gazów, paliw ciekłych oraz innych produktów naftowych. Kompetencje Laboratorium zostały potwierdzone przez niezależną instytucję akredytującą - Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 1275.

Certyfikat oraz Zakres Akredytacji Laboratorium dostępne są na stronie www.ireast.pl.

Personel IReast Sp. z o.o. to specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie pobierania próbek, kontroli ilości, jakości oraz wykonywania analiz chemicznych.
IReast Sp. z o.o. sukcesywnie rozwija swoją działalność poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia od renomowanych dostawców, szkolenia personelu, rozszerzanie zakresu akredytacji usług oraz współpracę z Instytutami i innymi akredytowanymi laboratoriami.
Poprzez podjęte działania, zdobytą wiedzę i doświadczenie IReast Sp. z o.o. nieustannie ugruntowuje swoją pozycję w kategorii firm profesjonalnych.

Jakość dla IReast Sp. z o.o. to przede wszystkim: terminowość realizacji zleceń, znajomość zagadnień, kompetencje personelu, rzetelność i wiarygodność wyników, rozumienie i zaspokajanie potrzeb klientów.

IReast Sp. z o.o. oferuje konkurencyjne cenowo usługi bez obniżania poziomu ich jakości. Celem Spółki jest budowanie i umacnianie zaufania do wyników jej działalności.

Kontakt:
Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o.

Ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze
Tel. +48 83 374 13 87
Fax +48 83 374 13 86
e-mail: mbielecka@ireast.pl; biuro@ireast.pl
www.ireast.pl
line